سه‌شنبه، خرداد ۳۰

لطفن کمی بخند

 حافظه ام 
جز تا لبخندت 
یاری نمی کند 


۱ نظر:

ناشناس گفت...

یار می گیرم
از لب خط بازی لی لی لب هایت
تا انتهای هیچ...

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...