باور

چشمه ی مقدس 
شرق و غرب ندارد 
ایمان بیاور 
شفا می دهد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب