سه‌شنبه، تیر ۶

پل عشاق

عکس عکس عکس 

قلب های سرد 
دست های گرم 


آفرودیته

۱ نظر:

 1. باید سوزاند
  باید دست های تب دار تمنا را سویت دراز کرد
  باید تب کرد از اینهمه دوری
  باید سوزاند و سوزاند و سوزاند
  باید در آتش این حزیق؛سرخ شد
  باید تلالوی این سرخی؛قلب شد
  قلب به عاشق

  د.ب.ر

  پاسخحذف