سه‌شنبه، خرداد ۳۰

مزخرفات

+ بی بین 
- کو جارو؟
+ من و
-  نی می خوام
+ بی درک 
-  بی ادب 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر