جا پای زندگی


رد ِ دست هایت
روی موهایم

دنبال می کنم زندگی را ...


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب