درد بی دردی

ما 
که به لبخندی جهان دار می شدیم 
و به بوی بهار نشئه 
عشق را می خواستیم چه کنیم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب