چهارشنبه، مهر ۱۹

در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد

خودم جان 
اگر هنوز نمی دانی 
که پایان این دویدن ها نرسیدن است 
لطفا بایست !

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر