در ازل پرتو حسنش ز تجلی دم زد

خودم جان 
اگر هنوز نمی دانی 
که پایان این دویدن ها نرسیدن است 
لطفا بایست !

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب