چیزی نمانده است

غمش سنگین بود 
سبز پوشید 
برگ ها اما
نارنجی می ریختند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب