دوشنبه، مهر ۱۷

خوب و بدش با تو

وقتی گل خانگی ات بامبو باشد 
بودن یا نبودن
دیگر مسئله ای نیست 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر