خوب و بدش با تو

وقتی گل خانگی ات بامبو باشد 
بودن یا نبودن
دیگر مسئله ای نیست 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب