دوشنبه، مهر ۱۷

خوب و بدش با تو

وقتی گل خانگی ات بامبو باشد 
بودن یا نبودن
دیگر مسئله ای نیست 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...