دوشنبه، آبان ۱۵

رستخیز خزان

برگ ریزان ِ پاییز 

حرف ریزان ِ من نیز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر