رستخیز خزان

برگ ریزان ِ پاییز 

حرف ریزان ِ من نیز

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب