پنجشنبه، آذر ۹

سرگردانی سرکوب

این که پس از سال ها 
اینکه پس از روزها 
اینکه ته مانده ی دلتنگی ها 
اینکه خستگی ها 
اینکه تحمل و صبوری ها 
اینکه بغض ها و فروخوردن ها 
کلمه شود
و در جواب جمله ای که گوینده طبق معمول بی ادبانه خطاب به تو گفته 
بنشیند
جدای از ناباوری و ضربان قلب شدید 
آرام َت می کند 
و سبک 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر