خوب بازی کردی

 تقصیر خودت بود 
هیچ کس این قدر خوب نمی توانست بمیرد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب