بد دردی است پاییز

هیچ کس خبردار نخواهد شد
زنی 
در همیشه ی پاییز 
دانه دانه ی برف را 
از جوانه های ارکیده جدا می کرد 
آن زن 
جا مانده بود 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب