چهارشنبه، دی ۲۰

برف برف است گرچه دانه ای

می گویم آآآ ببین دارد برف می بارد 
می گوید نه دانه ای است 

نمی دانم فله ای بود اسمش برف بود یا چه؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر