قفل

و کلید 
چه بی معنا است 
قفل هایی که بی تو
خشک می شوند ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب