سه‌شنبه، اسفند ۸

که می داند که می ارزید؟

مستاصل می شوی بین ماندن تن و جا ماندن روحت که چه خنده ها که نشنیدی و گذشتند و چه روزها که نمی بینی و می روند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر