سه‌شنبه، اسفند ۱

...

آرام تلنگرم زد 
چنان ویرانم 
که دلم می خواست سرم را گوشه ای بگذارم و بمیرم 

وقت بیداری
سرم روی زانویش باشد

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...