تضاد

خانه در تسخیر بهار است
زمستان ؛ شورشی خیابانی دارد

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب