جمعه، شهریور ۷

و باز هم نبودی

یارم در آغوشم هراسان بود 
و آنکه بی جان بود من ِ افسرده و نگران بود ...

وقتی با یک نشانه کوچک از سمت تو تمام علائم حیاتم را گم می کنم، کمکهای اولیه به چه کار خواهد آمد؟

دیگر بخند 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر