و باز هم نبودی

یارم در آغوشم هراسان بود 
و آنکه بی جان بود من ِ افسرده و نگران بود ...

وقتی با یک نشانه کوچک از سمت تو تمام علائم حیاتم را گم می کنم، کمکهای اولیه به چه کار خواهد آمد؟

دیگر بخند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب