پنجشنبه، فروردین ۱۰

ما مرد میدان نیستیم

ما سپر انداختیم، اینک حریف عشق نیست

طبل برگشتن بزن، ما مرد میدان نیستیم


وحشی بافقی

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...