پنجشنبه، اردیبهشت ۲۱

لحظه ای زندگی

چه بسیار انسانهایی که 
مرده به دنیا می آیند
 و 
متعفن می روند
لحظه ای زندگی آرزوی ماست ...

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...