سه‌شنبه، خرداد ۳۰

درد

جغرافیای کوچکی است

 این تن ...

ولی به وسعت ِ

تمام ِ ممالک ِ زمین

درد می کند
تصویر از : علی بلیغی 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...