سه‌شنبه، خرداد ۳۰

چای مرهم

می گویم مثل همیشه
اما
پر رنگ می شوی
کم رنگ می نویسم
بلند می خوانی
هرز می رود قلم
چشمی که درد می کند
را باز می کنم
شکوفه ی تازه
گل می کند لبخند
چای
مرهم است باز ...

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...