جمعه، تیر ۲۳

فاصله ها طولانی ست

مثل ستاره ها 
شاید از مرگ ِ این بغض هم 
سال ها گذشته است 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...