دوشنبه، تیر ۱۲

نوحه درون

هرکس نوحه ای مختص خود دارد ، بی توجه به صداهای اطراف و مرثیه خوانی های دیگران اگر آن نوحه در ذهنش تکرار شود اشک سرازیر می شود .

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...