جمعه، شهریور ۱۰

حرف ها سر می روند از چشم

آن قدر حرف برای نگفتن دارم که ساعتها خیره شوم به تو 
کاش کمی بخوابی 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...