پنجشنبه، مرداد ۱۹

باید مهیا شد

خواب دیده ام انگار 
باید مهیا شد 
این خیال 
تلنگر ِ پیش قراولان ِ لشگر چشمان توست ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...