سه‌شنبه، شهریور ۱۴

هل من ناصر ینصرنی؟

برای کسی که همیشه تولد ها را به دیگران یاد آوری کرده چقدر سخت است که بخواهد تولد دو روز بعد را یادش بماند و از چه کسی بخواهد که یادآوری کند؟ 
شاید باید گفت : آه ... ای آلزایمر زود رسیده ... کاش تا آمدن جانشین صبر می کردی 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...