چهارشنبه، مهر ۱۹

لرمانتوف

میان اجرام آسمانی
چهره مه گرفته ی ماه:
به همان گردی و سفیدی 
که نان شیرین با خامه ی ترش .
هر شب با تابش او
 راه شیری نمایان می شود
آنجا، در آسمانها دیده می شود
جشن ِهمیشگی پایان زمستان!

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...