چهارشنبه، مهر ۲۶

تقدیر درست است یا تقدیر

امروز دی دل برایم نوشته بود

ميلِ مبهمِ زن بودن
در تكرارِ نقش يك قالي
به تكرارِ تار و پود
به كردارِ سلام؛
هر بار سلام كردن.
به كردارِ نوشيدن؛
لاجرعه نوشيدن.
به كردارِ تپش دل؛
بي‌انقطاع تپيدن.
ميل مبهمِ زنْ بودن
ميل مبهمِ بارآوري

همین امروز ساعت 9:37 دقیقه، و نوشتم :
همان است 
میل مبهم زن بودن 
سرگردانی 
رج زدن سلام و نوشیدن و دل و لبخند 
میل مبهم باروری
شمردن تارهای سپید 
و چه خوب 
روزش بود
بی آنکه بداند تقدیر درست است یا تقدیر

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...