چهارشنبه، مهر ۲۶

The Love of October

"I have been younger in October than in all the months of spring"

– W. S. Merwin, from “The Love of October”
Photo by: Víctor Oviesهیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...