پنجشنبه، آذر ۹

آذرخش ِ آذر

تقویم
گواهی ست دیوانگی این روزهایم را 
تکامل خزان 
روزشمار زنده بودنت 
آذر 
آذرخش ....

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...