دوشنبه، آبان ۲۲

همین نبودن است که بودت می کند

شاید
اگر هم بودی 
آن سوی دنیا 
خبر از حال من نداشتی 
اما 
حالا که نیستی 
هرکجای دنیا 
جای تو  
اگر هنوز بودی است که می نشیند

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...