دوشنبه، آبان ۲۲

کو مرهمی

می توانم حتی از همین کمر درد ساده بمیرم 
نه 
نه اینکه کشنده باشد
اینجا
فریاد رسی نیست 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...