جمعه، آذر ۱۷

با دلارامی مرا خاطر خوش است . کز دلم یک باره برد آرام را‎

همیشه کسی هست که راز آرامشت را در جمله ای برملا کند.

خوب آتش می زند و با نفسی خاموش می کند

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...