جمعه، آذر ۱۷

داشت و برداشت

شخم می زنم خاطراتم را 
یادت
جوانه می زند در خاطرم
نبودنت
آتش می پاشد به دلم

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...