جمعه، آذر ۱۷

چارلز میشل - نویسنده ی آمریکایی

تنها با از دست دادن همه چیز، آزادی انجام دادن هرچیزی که می خواهیم را بدست می آوریم .

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...