سه‌شنبه، آذر ۲۱

استبداد نارنجی

پادشاه می شدیم
امیدوار
می گفتیم
هرکس پایان ماه آذر را به ما خبر دهد به او مژدگانی خواهیم داد 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...