سه‌شنبه، دی ۱۹

شبهای بیمارستان روشن است 2

مادر را
درد 
از هوش برده بود 
کودک 
به غریزه 
سرنگ
می مکید 

هیچ نظری موجود نیست:

پاییز بود، پا لیز بود ...

می خواستم بنویسم حالم خیلی خوب است ، از آن خوب هایی که منتظرم هر لحظه خبر خوشی برسد و خوب تر شوم . ته دلم جای یک شادی بزرگتر ضعف می رفت ، ...