چهارشنبه، دی ۲۰

درد نوشته

 آیا می دانستید دردها از آنچه که فکر می کنید به شما نزدیکتر هستند و اگر اصلا فکر کنید وجودتان درد است؟

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...