چهارشنبه، دی ۲۰

دردت به جانم

 آیا می دانستید که دردها تنها از طریق سر و یا از طریق جان قابل انتقال هستند؟

هیچ نظری موجود نیست:

دور از رخ تو دم به دم از گوشه چشمم... سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت.

چند روزی بود دنبال یک وقت مناسب می گشتم تا مثل قدیم راحت بنویسم و آرام بگیرم ولی دریغ ...  می خواستم مفصل برایت تعریف کنم ، از تو تشکر ک...