پنجشنبه، بهمن ۱۲

رسم بی رسمی

غصه نخور جوانک 
شاید بی تفاوتی هم نوعی نگرانی باشد 
 دنیا هر روز تغییر می کند

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...