پنجشنبه، اسفند ۲۴

من چیزی از هنر معاصر نمی دانم 2 ( بخش دوم عکس‌ها)

Solo exhibition by Tony Oursler "agentic iced etcetera"
Aitia, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist
Aitia, 2013 Video projection, mixed media, sound Courtesy the Artist
Aitia, 2013 Video projection, mixed media, sound Courtesy the Artist
Starlight, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Caricatures, 2003–2005. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Iced, 2013. Video projection, mixed media, sound. Courtesy the Artist
AWGTHTGTWTA, 2008. Courtesy the Artist
Lock, 2011. Video projection, MDF, wood, sound. Courtesy the Artist
Gulch, 2013. Video projection, mixed media, steel stand, sound. Courtesy the Artist
Purple Resonant Dust, 2006–2007. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy Metro Pictures Gallery, New York
Open Obscura, 1996–2013. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Open Obscura, 1996–2013. Video projection, foam, resin, fiberglass, acrylic, sound. Courtesy the Artist
Tripple Hex # 000000, 2013. 2 LCD screens, MDF, vinyl paint, varnish. Courtesy the Artist
Tripple Hex # 000000, 2013. 2 LCD screens, MDF, vinyl paint, varnish. Courtesy the Artist
Usir, 2013. 2 LCD screens, MDF, glitter, polyester resin. Courtesy the Artist
Usir, 2013. 2 LCD screens, MDF, glitter, polyester resin. Courtesy the Artist
Open Obscura (1996–2013) and Tripple Hex # 000000 (2013)
Zantroklang, 2013 and Open Obscura (1996–2013)
Tony Oursler, artist

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...