سه‌شنبه، اردیبهشت ۳

آرامش طوفانی من

با خودم تکرار می کردم خوب می دانی اینجا همه چیز وارونه است  که از ریسمان سیاه و سفید هم می ترسم، اوضاع که خیلی خوب می شود خودت رحم کن ... 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...