پنجشنبه، اردیبهشت ۵

غربت زده

تو یه سنی  که همه کنارتن همش دنبال یه جای دنج می گردی و حوصله ی هیچ کس رو نداری و دلت سکوت می خواد ، از یه سنی به بعد له له می زنی که با کسی 5 دقیقه درد و دل کنی ، دلت حرف زدن می خواد ، همدم می خواد اما مثل همیشه برعکسه و کسی نیست و یا تو سنیه که دیگه حوصلتو نداره ...

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...