پنجشنبه، اردیبهشت ۵

تفاوت فرهنگی

به کباب کوبیده می گن لوله کباب به کباب می گن شاشلیک و به پیک نیک می گن شاشلیکی 

یکی نیست بگه شما که کلمه وارد می کنی خب درستش رو وارد کن یا حداقل با این تلفظت از دو تا نیتیو هم معنی کلمه رو بپرس جانمپ.ن : خودم می دونم نیتیو هم وارداتیه :) 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...