دوشنبه، اردیبهشت ۹

نگو حواسم نیست

قصه‌ی مادر شدن برای من همان قصه‌ی مبصر کردن شاگرد تنبل کلاس است ... نگو حواسم نیست 

هیچ نظری موجود نیست:

این مخلوقات ساده ی بامزه ؟!

می گم دندونم درد می کنه ، مثل اسب آبی ریسه میره : تو که دندون نداری ، بقیه هم پشت سرش هی حرفای بی مزه می زنن و می خندن از خندشون خندم می گ...