دوشنبه، خرداد ۶

هواخواه توام جانا و می دانم که می دانی .... که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی

.

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...