پنجشنبه، خرداد ۳۰

آن زن هراسان است

در آینه زنی است 
که خیال ِ پریشان مرا
با صدای کودکی هایم
بی صدا فریاد می کند 

هیچ نظری موجود نیست:

سی و دو سالگی

سی و دو سالگی رنگ پاییز است، پر از زرد و سبز و نارنجی و زرشکی . پر از آرزوهای دست یافتنی و خالی از حسرت نداشتن ها، سی و دو سالگی سرشار از ...